Prednášky

                           
Milé mamy, milé deti,

Pozývame vás:

Prednáška na tému: Finančná sloboda -

"Získaj 30 rokov finančných skúseností za 90 minút"
Kedy? štvrtok, 15.novembra o 17.00 hod.
a sobota, 24. novembra o 15.00 hod.
v podaní: Dominika Schwarc

Detičky sú vítané.
Vstup bez poplatku. Vašu účasť prosíme nahlásiť vopred.