Montessori kútik


Montessori kútik vytvára priestor na hranie sa detí s didaktickými "Montessori" pomôckami určenými na rozvíjanie zručnosti, inteligencie a všestranných schopností dieťaťa. Z viacerých pomôcok, ktoré sa nachádzajú v herničke, predstavíme aspoň niektoré:


Zvukové valčeky - zmyslová pomôcka k rozvoju sluchových vnemov. Obsahujú dve totožné sady, odlíšené farbou červenou a modrou. Pri zatrasení vydávajú iný zvuk. Modré valčeky sa dajú spárovať s červenými v druhej sade. Používaním zvukových valčekov sa dieťa učí stupňovaniu jemných a silných zvukov. Pokiaľ ich dokáže od seba odlíšiť, môže pristúpiť k etape párovania valčekov.
Hmatové doštičky - päť párov drevených doštičiek s nalepeným šmirgľovým papierom rôznej hrubosti. Cieľom je rozvinutie schopnosti vnímať hmatom škálu rôzne hrubého/jemného povrchu.

Ružová veža - 10 kociek rozmerov 10x10x10 až 1x1x1 cm
Dieťa vizuálne, ale aj hmatom vníma veľkosť, čo postupne vedie k jeho abstraktnému chápaniu veľkosti a následne inteligentnému sledovaniu veľkosti v prostredí okolo neho. Dieťa postupne zisťuje, že rozdiel medzi jednotlivými kockami je dĺžka ich hrán a ich hmotnosť. Dieťa má k dispozícii 10 kociek, pretože 10 je základom nášho číselného systému. Táto pomôcka je vhodná pre deti od 2,5 roka. Zo slovnej zásoby u nej môžeme vysvetliť tieto slová: veľký, väčší, najväčší, malý, menší, najmenší, hrana, kocka, roh, základňa….