OZ ZANZIBAR

KTO SME?

Občianske združenie Zanzibar vzniklo v máji 2014. Naším poslaním je vytvárať priestor na stretávanie sa rodičov, hlavne mamičiek a ich detí vo veku od 1-5 rokov na materskej /rodičovskej/ dovolenke.
Ďalej inšpirovať a budovať platformu pre úspešnú výchovu a rešpekt k deťom, rozvíjať zručnosti a vedomosti detí pomocou Montessori didaktických pomôcok, posúvať hranice detskej tvorivosti v rámci tvorivých dielní a oboznámiť deti s anglickým jazykom hravou formou pomocou anglických pesničiek, riekaniek a edukačných materiálov. Pre dospelých vytvárať priestor, kde si môžu rozvíjať svoj talent, rozširovať horizonty prostredníctvom vystavených kníh, ktoré sú určené na čítanie a vypožičiavanie.


Naším cieľom je organizovať semináre a prednášky na široký okruh tém, ako napr. efektívne rodičovstvo, Feng shui atd. Pre ženy chceme vytvárať bezpečný priestor, kde si môžu zdielať svoje pocity v podporujúcej ženskej skupine. Chceme vytvárať priestor na rozvoj kreativity detí a dospelých a ukázať, že sa dajú vytvoriť krásne a hodnotné dielka našimi vlastnými šikovnými rukami. V neposlednom rade chceme organizovať podujatia pre miestnu komunitu (napr. bazár detského oblečenia, hračiek a pod.