Zanzibar na kolesách

 V rámci akcie ZANZIBAR NA KOLESÁCH sme v mesiaci júl organizovali v malebnej obci Oľka na východe Slovenska tvorivé dielne pod názvom "Tvorivé dielničky pre veselé detičky".

Akcia úspešne dopadla, detičky mali veľkú radosť z tvorenia. Ďakujeme p. starostovi Ščerbovi, že nám umožnil využiť priestor Denného stacionára na naše tvorenie.

A čo sme si s deťmi vytvorili? Záložku do knihy z papiera a maľovali sme na kameň.